mcr iXega

Centrala wykrywania pożaru i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi firmy Mercor

mcr iXega

Centrala mcr iXega to nowy produkt polskiego producenta, firmy Mercor. Urządzenie integruje funkcje związane z detekcją pożaru oraz sterowaniem urządzeniami przeciwpożarowymi.

mcr iXega posiada pętle adresowe z możliwością podłączenia szerokiej gamy urządzeń: czujki dymu (optyczne, jonizacyjne), czujki temperaturowe (ciepła), czujki wielodektorowe (dymu i ciepła lub dymu i ognia), czujki liniowe, ręczne ostrzegacze pożarowe ROP, urządzenia kontrolno-sterujące (posiadające wejścia i wyjścia). Centrala mcr-IXEGA posiada 4 pętle, a na każdej pętli jest mozliwość podłączenia do 64 urządzeń. Pojemność całego systemu może wynosić do 256 urządzeń.

Rozbudowana funkcjonalność w połączeniu z niezawodnością urządzeń firmy Mercor to gwarancja rynkowego sukcesu dla systemu mcr iXega.

Centrala Mercor iXega posiada świadectwo dopuszczenia 2539/2015 oraz certyfikat stałości własności użytkowych 1438-CPR-0436,

Wkrótce zamieszczone zostaną szczegółowe informacje nt. nowego systemu iXega.